Çevre Politikamız (Demo)

» Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
» Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak ve sürekli iyileştirmeler yapmak, oluşan atıkların ise yasaların öngördüğü şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamak,
» Çevre boyutlarını saptamak, amaç ve hedefleri belirlerken bunları göz önünde bulundurmak,
» Çalışanlarımızı Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğitmek,
» Çevreye uyumlu ürünler kullanmak ve tedarikçileri belirlerken bu kriteri göz önünde bulundurmak,
» Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
» Acil durum risklerini azaltmaya çalışmak.

Çevre Politikamız olarak belirlenmiştir..

bir yorum bırakın