Koli İmalatı

Koli İmalatı

Firmalar, ürünlerini, paketlemek, depolamak ya da taşımak için çeşitli koli türlerini kullanırlar. Koli imalatı işlemlerinde, oluklu mukavva ürünleri daha çok tercih edilmektedir. İlk olarak mukavvaların çizilme ve basılma işlemleri yapılır. Daha sonra birleştirme yapılarak, koli üretimi malzemesi oluşturulmuş olur.

Üretilecek olan koli türleri için belirlenen kalite durumuna göre mukavvalar özel işlem makinalarından geçirilir. Belirlenen boyutlara göre kesim yapıldıktan sonra tekrardan presten geçirilerek, katlama yerleri ve kapakları belirlenir. Seri üretimlerde, koliler açık vaziyette istiflenir ve kullanılacağı zaman katlama yerlerinden katlanarak, koli haline getirilir ve birleşme yerleri yapıştırma ürünleri ile birleştirilir.

Koli Türleri

Özel teknikler kullanılarak üretilen koliler, ölçüleri, kağıt kalınlıkları ve kullanım amaçlarına göre türlere ayrılır.

Piyasada en çok kullanılan ve koli üreticilerinden sipariş edilen koli türleri şunlardır;

  • Oluklu koli

  • Karton koli

  • Beyaz koli

  • Arşiv kolisi

  • Kraft karton kutu

  • Kargo kolisi

  • Atık kolisi

  • Büyük koli

  • Triplex koli

Koli ürünlerini çeşitlendirmek ve türlerini artırmak her zaman mümkündür. Koli türleri, paketlenecek ya da taşınacak ürün türüne ve kullanım yerine göre isimlendirilmektedir. Tüm koli türleri üzerine, imalatçı firmalar tarafından isteğe göre baskılar yapılmaktadır.

Oluklu Mukavva Koli İmalatı

Oluklu mukavva koli imalatı işlemlerinde malzeme olarak, oluklu mukavva kullanılmaktadır. Koli hali verilmeden önce mukavva özel makinelerde işlemlerde geçirilerek, kullanım amacına göre oluk kanalları oluşturulur.

İstenilen kalite değerine göre oluklar sık ya da seyrek olarak belirlenir. Oluklu mukavvalarda, oluk dalgaları, E dalgası, B dalgası ve C dalgası türünde oluşturularak, mukavva grubu oluşturulmaktadır. Mukavvanın oluşturulması için rulo halinde bulunan kağıtlar, yüksek ısılı makinelerde kurutma işleminden geçirilir ve tutkal ile birleştirilir.

Oluk şeklinin oluşturulması yeni özel makinelerdeki dişli sistemleri sayesinde verilmektedir. Mukavva oluşturulduktan sonra, istenilen ölçülerde kesimler ve baskılar yapılarak koli haline dönüştürülür. Ürün çeşitleri arasında her ölçü türü bulunmaktadır.

Karton Koli İmalatı

Koli imalatçıları koli üretim maliyetlerini düşürmek ve kullanılan ürünlerin geri dönüştürülebilir olması için kağıt ürünlerini kullanmaktadır. Müşterileri tarafından yapılan taleplere göre farklı karton kalitelerini kullanarak, koli üretimini yapıyorlar. Koli üretiminde asıl amaç, istenilen faydanın sağlanması ve kullanım sonrasında gerek duyulduğunda, çevreye zarar vermeden kolilerin geri dönüşüme kazandırılabilmesidir.

Karton kutular, kapak ve katlama izleri oluşturulmuş kenar kesimleri özel olarak yapılmış koli türledir. Karton kalınlık yapısına ve kolinin kullanım amacına göre koli kenarları, dikiş yöntemi ya da yapıştırma yöntemi ile birleştirilir. Koli üreticileri, imalatını yaptıkları kolileri, açık vaziyetle ve toplu halde bağlı olarak müşterilerine gönderirler. Bu şekilde imalat sonrası fazla yer kaplaması önlenmiş ve sadece koliye ihtiyaç olduğunda, hazırlanmasını sağlamaktadır.

Koli Kalitesinin Belirlenmesi

Koli kalitesini üretimde kullanılan malzemenin yapısı belirleyici olmaktadır. Koli imalatı sırasında kullanılan yöntemler, birleştirme şekilleri de koli kalitesini belirlemektedir. Karton koliler, kullanılan oluklu mukavvanın oluk türlerine ve kağıt gramajlarına göre kalite sınıflarına ayrılmaktadır. Oluklu mukavva ile üretilen kolilerde, kullanılan saman kâğıtların, gramaj özellikleri koli kalitelerini belirlenmesindeki en önemli özelliklerden birisidir. Olukların büyüklüğü, yoğunluğu ve oluk mesafeleri gibi tüm ayrıntılar kalite belirlemede etken olarak kullanılmaktadır. Koli fiyatları da belirlene kaliteye göre hesaplanmaktadır.

Ürün Paketleme İşlemleri

Tüm sektörlerdeki firmalar, ürünlerinin üretim aşamalarında sonra, paketlenme, istiflenme, taşıma gibi işlemler için koli türlerine ihtiyaç duyacaktır. Her firma, ürün türlerine göre farklı ölçülerde, koli siparişi vererek, ihtiyaçları kadar koliye sahip olurlar. Koliler, ürün paketleme işlemlerinde kullanılan en pratik ve kullanışlı araçlardır. Ürünlerin korunmasını sağlarken, daha rahat istiflenmesini ve istifleme alanlarında yer tasarrufu oluşmasını sağlar. Ayrıca nakliye aşamasında, hem kolay taşınma hem de dış etkenlere karşı koruma sağlar. En iyi paketleme ürünü olarak kullanıldığı için koli üretimleri, içerisine konulacak olan ürün ölçüsüne göre özel olarak yapılmaktadır.

Koli Üretimi

Koli imalatçıları gelen siparişleri göre, karton türünü belirlemekte ve istenilen ölçülere göre boyutlandırmalar yaparak, kapaklı ya da kapaksız olarak üretimleri gerçekleştirmektedir. Koli boyutları, kapak modellerini belirleyici olmaktadır. İmalatçı firmalar, aynı ölçülerde hem baskılı hem de baskısız olarak üretim yapabilmektedir. Kurumsal firmalar, daha çok baskılı koli üretilmesini istemektedir.

Talep ettikleri koliler üzerine firma bilgileri, marka ve logo ile ürüne ait bazı bilgilerin basılmasını istemektedir. Koli üzerine yapılan baskılar, ürün ve firma için en iyi reklam araçlarından birisi olarak kullanılır. Koli imalatında, istenilen koli türüne göre düz karton ya da oluklu mukavva türleri kullanılmaktadır. Koli üretiminde kullanılan kağıtların kaliteleri de yine paketlenmek istenilen ürünlerin ağırlık ve boyutlarına, içerik özelliklerine göre belirlenmektedir.